Bilder

Maskinhall, 18 x 36 meter med limträstomme och plåtfasad.

Schaktad och grusad garageinfart.

Utbygge av kostall med lösdrift och robot. 15 x 42 m.

Takbyte. Riktat med ny underlagspapp.

Köksmontering i personaldel av kombinerad maskinhall. 15 x 30 m.

Huggning av vindfällen.

Montering av limträstomme.

Tillbygge av 2-planshus.

Markarbete för utbygge av kostall.

Gjutning av golv till kombinerad maskinhall och kontor.

Byte av vägtrumma.

En lösvirkesbyggd sommarstuga med tillhörande redskapsbod, altan och marksten.

Markarbete till maskinhall 18x36m

Maskinhall 30x60m

Montering av Fibo-Trespo våtrumsskivor i badrum.

Ny papp, takavvattning, vindskivor, riktat och omlagt med gamla pannor.

Skogsvägsbygge

Egentillverkade väggmoduler till garage monteras med kranbil.

Garage/maskinhall står nu klart!