Tjänster


Bygg

Vi utför allt inom bygg, stort som smått. Vi gör betongarbeten, grundisoleringar, om- och tillbyggnader, tak- och fasadarbeten, kök- och badrumsrenoveringar mm. Våra kunder är såväl industrier och lantbruk som privatpersoner. Vi samarbetar med utvalda underleverantörer inom t.ex. el och VVS.Anläggning

Vi har tillgång till en rad olika maskiner och kan bland annat hjälpa dig med trädgårdsanläggningar, vägar, dikning, murar och marksten samt husgrunder (från schaktning till färdig platta).Skog

Vi kan erbjuda skogsrelaterade tjänster som manuell röjning och huggning av större samt mindre skogspartier. Vi har särskilda erfarenheter och utbildning inom avancerad trädfällning och vindfällor.